Mga simbal

At sinumang makakakita na siya ay sinaktan ng isang cymbal, pagkatapos ay ipinahiwatig niya ang kasiyahan ng paggawa ng imposible at pagsisinungaling .