Suwaiq

Si Suwaiq ay nasa isang panaginip na nagsasaad ng paglalakbay, asceticism at pagiging banal . Si Al-Suwaiq ay uminom sa isang panaginip na palayain ang Mamluk, o malapit sa Sultan, o paglaya mula sa bilangguan, o isang mabuting gawa na nangangailangan ng pagpapalaya ng apoy . At maaaring ipahiwatig ng Suwaiq ang pagkakaroon ng ligaw, pati na rin harina, o kung ano ang iyong iniinom o kinakain mula sa gatas . Si Al-Suwaiq sa isang panaginip ay mabuting relihiyon at paglalakbay sa lupa .