Pamilihan ng tela

Ang tela merkado ay katibayan ng tindahan ng dyaket at ang karangyaan .