Pawis

Ethnicity: Sinumang makakakita na siya ay sumira sa isang lahi nang hindi sinasadya ay kamatayan na malapit sa kanyang mga kamag-anak, at kung wala iyon, hindi gusto ang interpretasyon, kaya’t ito ay isang paghihiwalay sa pagitan niya at nila nang walang kamatayan . At ang mga ugat ng anak na lalaki ni Adan ay ang kanyang angkan, at kung mawalan siya ng isang bagay mula rito, ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay umalis sa pamamagitan ng kamatayan o pagkagambala . Ang kilalang mga ugat ng phlebotomy ay nagpapahiwatig ng buhay, kabuhayan, at nakatatandang pamilya at angkan . At sinumang nakakita ng mga ugat ng kanyang kamay na dumadaloy ng dugo at mayaman, ang kanyang pera ay nawala, at kung siya ay mahirap, siya ay makikinabang .