Tuod . 

Tungkol sa tuod, ito ay binibigyang kahulugan ng mga tao ng mga mapagpaimbabaw, sira at tiwali sa buhay, at wala silang kanlungan kundi ang Impiyerno, sapagkat sinabi ng mga tao sa matandang lalake na pangit, ang mabisa : O tuod ng Impiyerno .