Sumasakit

Sakit : pagsisisi mula sa isang kasalanan, at sinabi na ang sinumang makakita na siya ay hinalinhan ay gagana .