Mga kambing

Mga Kambing Sinumang nakakakita sa isang panaginip na siya ay tumama sa isang kambing, pagkatapos ay kukuha siya ng isang dalaga o isang tiwaling babae na nakagawa ng isang mapangalunya na relihiyon . At sinumang makahanap ng kambing, tatanggap siya ng malaking kabuhayan, pagkamayabong at kabutihan . At kung ang isang babae ay makakakita ng isang kambing na pumapasok sa kanyang bahay, ang kahirapan ay magdadala sa kanya ng isang buong taon . Ang mga kambing ay pinapahiya na katulong at walang kakayahang magtrabaho, sapagkat siya ay nahantad sa lihim tulad ng mahirap .