barley

Barley : pera na may isang malusog na katawan para sa mga nagmamay-ari o kumakain nito, at ito ay mas mahusay kaysa sa trigo, at ang ilan sa kanila ay nagsabing ito ay ipinanganak na maigsing buhay dahil ito ang pagkain ni Hesus, sumakanya nawa ang kapayapaan . At ang pag-aani nito sa takdang panahon ay pera na makukuha dito, at ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay dapat magkaroon ng karapatan dito, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~At ibigay ang kanyang nararapat sa araw ng pag-aani. ~At ang paglilinang nito ay nagpapahiwatig ng isang gawain na nangangailangan ng pag-apruba ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat . Ang basang barley ay mayabong, at ang pagbili ng barley mula sa wheaten ay napakahusay . At sinumang lumalakad sa paghahasik ng barley o alinman sa mga pananim ay magbibigay para sa jihad . At ang pangitain ng barley, sa anumang kaso, ay mabuti, pakinabang at kabuhayan .