Jaber Al-Maghribi at Al-Sarraj

Si Jaber al-Maghribi, mula sa pag-iilaw ng lampara, ay nagsabi na kung siya ay may-asawa, siya ay may isang anak na lalaki, at kung siya ay walang asawa, siya ay magpakasal o bibili ng isang aliping babae, at kung siya ay wala sa isang paglalakbay, pagkatapos ay darating siya sa kaligtasan .