Walang laman ang balde

At kung sino man ang makakakita ng timba na walang laman, ipinapahiwatig nito na kaunting mabuti ang magaganap .