Pumatay o kumain ng pato

At kung sino man ang makakakita na pinatay niya ang mga pato o kumain ng karne nito, magmana siya mula sa kanyang asawa ng maraming pera o maiimbak ito .