Lumitaw si pollen at kumain

At sinumang nakakita ng polen na iyon ay lumitaw at kumain nito, kakainin niya ang kanyang pera .