Kapistahan ng Pag-aalay

Sinumang nakakita sa Eid al-sakripisyo, ipinapahiwatig nito ang kanyang pakikisama sa isang may kaalaman na tao para sa mga kadahilanan ng kabutihan at pagkuha ng pakinabang sa relihiyon mula sa kanya .