Jaber al-Maghribi at mga kasamang Hari

At sinabi ni Jaber al-Maghribi, ang pagsama sa mga hari ay bibigyan ng kahulugan sa kabutihan at pakinabang, at pagkuha ng mga benepisyo mula sa kanila .