Ang pangitain ng nutmeg

Tulad ng para sa nutmeg, ito ay binibigyang kahulugan ng magagandang salita, at sinumang mag-isip na kumain siya nito ay nagpapahiwatig ng kabutihan ng kanyang relihiyon at kaalaman sa mga agham ng Islam . At kung sino man ang makakita ng iba, ang kanyang ekspresyon ay laban sa kanya .