Tree shade

At ang puno ay pinananatiling aliw at kadalian ng isang tao ng pagpapagaling .