Hinihila ito ng mula

At kung sino man ang makakakita ng isang mule na kumukuha nito, ipinapahiwatig nito na sila ay naghihirap at pagkabalisa .