Islam ng Paraon

At sinumang makakakita ng alinman sa mga Paraon ay nagiging isang Muslim o makatarungan, kaya’t ang kanyang ekspresyon ay naiiba mula sa nabanggit .)