Isang pangitain ng maraming mga binti

At sinumang makakakita na siya ay may maraming mga binti, sinabi na ang mayaman ay may sakit dahil kailangan niya ng maraming mga binti sa kanyang ngalan, at maaaring ipahiwatig na ang paningin ay nawala hanggang sa kailangan nila ng isang tao upang pangunahan sila . At ipinahiwatig niya sa al-Sharar sa pagkakulong upang magkaroon sila ng mga tagapag-alaga, upang hindi sila maglakad nang mag-isa .