Academy

Kung binisita mo ang isang akademya sa iyong mga pangarap ito ay nangangahulugang magsisisi ka sa mga pagkakataong pahintulutan itong pumasa sa ganap na kawalan ng trabaho at pagwawalang bahala . Kung sa tingin mo ay mayroon ka, o kung ikaw ay isang downloader, mahahanap mo na ang iyong mga ambisyon ay madaling matalo . Ipagpapalagay mo ang kaalaman, ngunit hindi mo ito maunawaan nang wasto at mailapat . Kung ang isang batang babae o sinumang tao ay nangangarap na bumalik sa isang akademya pagkatapos makumpleto ang pag-aaral dito, ito ay sumasagisag sa mga hinihingi na lilitaw at maaaring mapulot ng mapangarapin ang kanyang sarili – o makahanap ng parehong sitwasyon – hindi matugunan ang mga kahilingang ito .