Jafar Al-Sadiq at Al-Quhaf

Sinabi ni Jaafar Al-Sadiq na ang pangitain ng habol, kung ito ay bago at malinis, ay binibigyang kahulugan sa tatlong paraan: Ang isang may-kaalaman at asawang dalaga, si Bakr, Ezz, at karapat-dapat sa halaga ng kubrekama at ang kubrekama kung saan maganda ang ang babae ay inilalagay, at ang pula ay nagpapahiwatig ng alitan dahil sa mga kababaihan, at ang ikabubuti nito ay mabuti at ang pangit ay hindi mabuti .