Mga lumubog na bangka

Ang mga lumubog na bangka ay makakaligtas .