Paningin ng mga katulong

Ang mga ahente, kung mayroon silang puting damit, magandang balita . Kung ang kanilang mga damit ay itim, sila ay may sakit o malungkot . Ang dimple ay isang taong mapaghiganti .