Sumusulat sa tsinelas

Sinumang nakakakita ng isang bagay na nakasulat sa solong ay nagpapahiwatig na ang kanyang asawa ay nalilito sa kanyang mga gawain .