Hindi pagpapasalamat

Walang pagpapasalamat Kahit sino ang nakikita sa isang panaginip na totoong tinanggihan niya, kung gayon siya ay ginawaran ng kapatawaran . Kung nakikita niyang tinatanggihan niya ang kasinungalingan, sa gayon ay inutusan niya kung ano ang mabuti at ipinagbabawal ang kasamaan . Ang pagtanggi sa kredito ay katibayan ng pang-aapi, at ang pagtanggi sa diyos ay katibayan ng hindi paniniwala .