Ang kanyang buhok ay naging gulay

At sinumang makakakita na ang kanyang buhok ay naging halaman ng mga halaman, pagkatapos ay binago nito ang kalagayan, sinabi, kahirapan at kahihiyan, at tungkol sa pigmentation sa balbas, ipinapahiwatig nito ang pagtatago ng mga kilos at pagsunod, ang pagtatago ng kahirapan mula sa mga tao, at marahil ang pagkukunwari at pagpapaimbabaw kung ito ay nabahiran, hindi katulad ng mga Muslim .