Surat Al-Zukhruf

Sinabi ni Surat Al-Zukhruf Ibn Sirin na ang sinumang magbigkas nito ay magiging matatag sa pagdarasal at palaging nag-aayuno . Sinabi ni Al-Kirmani na magkakaroon siya ng takot at paggalang . At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Maging matapat, mabisa at maganda .~