Tinanong ko siya sa sakit

Kung nakita niya na umaagos ito mula sa kanya o umalis, pagkatapos ay lalayo siya .