Tingnan ang mga testicle

Tulad ng para sa mga testicle, responsable sila para sa kabuhayan, mga batang babae, at pagpapanatili at proteksyon. Sinuman ang makakakita sa kanila mula kay Zayn o Shein ay naiugnay dahil doon, at sinumang makakakita ng isang depekto sa kanyang mga testicle, kung gayon ay sakupin siya ng kanyang mga kaaway, at kung nakikita niya sila sa kamay ng isang tao, ang kanyang kaaway ay nagtatagumpay, at kung nakikita niya na parang sila ay wala sa kanya nang walang sakit o ibinigay sa kanila kahit kanino, pagkatapos ay ipinanganak siya sa iba. Ang pagpapatungkol sa kanya at pag-agaw sa kanila ay ang pagkamatay ng mga bata, at ang sinumang makakita na sila ay naputol at mayroon siyang pasyente, pagkatapos ay mamamatay siya at maaaring maging kabalintunaan ng dalawang asawa, at ang sinumang nakakita sa kanila ay mahusay ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-iwas mula sa kasamaan ng kanyang mga kaaway at ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang lahat ng mga eunuch ng tao at hayop ay pera, at ang sinumang mayroon ng alinman sa mga iyon at umalis sa kanya ay bibigyan ng kahulugan ng pera at kung sino man ang makakakita na siya ay lumaki Ang ilan sa mga iyon ay wala na ng lugar at nawala, dahil nakakakuha siya ng pera para sa kanya nang wala ang kanyang mukha at ginugugol ito sa labas ng lugar