Bilang tugon sa isang puno

At kung sino man ang makakakita ng rosas sa isang puno, ipinapahiwatig nito ang kasiyahan sa panig ng kanyang anak .