Isang paningin ng tula

Sinabi ni Al-Kirmani na ang isang pangitain ng tula ay binibigyang kahulugan sa anim na aspeto: para sa hari sa militar, para sa babaeng may kaluwalhatian at karangyaan, para sa parokya na may pag-aalala at kalungkutan, para sa mga mahihirap na mananamba na may nadagdagang pagsamba, at sinabi na kasama ang Hajj .