Paningin ng Arkitektura

At ito ay sa mga paraan ng mga nakakakita na siya ay naninirahan sa isang bagay sa tatlong mga mosque, sapagkat siya ay gumagawa ng isang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos at ipinapahiwatig ang kataas ng kapalaran, ang pagkamit ng prestihiyo at kahusayan sa mga makamundong bagay .