Sinisisi ang sarili

At sinumang makakita na sinisisi niya ang kanyang sarili para sa isang bagay na napalampas niya, pagkatapos ay pumasok siya sa isang nalilito na bagay na siya ay sinisisi, at pagkatapos ay inalis siya ng Diyos at nalulugod dito sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Ang kaluluwa ay hinahangaan ng kasamaan maliban kung ano ang awa ng Diyos . ~