Mali sa kanyang panginoon

Ang ilan sa mga ekspresyon ay nagsabi na siya na nakakita na siya ay ginawang masama ng kanyang panginoon, kung gayon ito ay isang pakinabang at maaaring palayain, at kung nakikita niya na siya ang mapang-api, pagkatapos ay magagalit sila at magsisisi, at kung ang naaapi ay mula sa kanyang mga kasama, pagkatapos ay isang mapanganib na pangyayari mula sa kanyang panginoon at paghihirap, at ang ilan sa mga nagpapahayag ay sinabi na kinamumuhian ko sa isang panaginip ang pangitain ng mapang-api na sikat sa pang-aapi at kadiliman kahit na ang pangarap ay binigyang kahulugan Pa rin .