Nagdasal siya sa isa sa tatlong mosque

At sinumang makakakita na siya ay nagdarasal sa isa sa tatlong mga mosque, mababa ang kanyang sahod, at katibayan ng pagtanggap ng kanyang mga ginawa, at kung nakikita ko na siya ay nagdarasal sa isang mosque o paaralan o kung ano man ang nababagay doon, ito ay isang pagtaas sa mabuti mga gawa, at sinabi na ang pagdarasal sa mga lugar ay isinasaalang-alang ang seguridad, katuwiran at awa, at sinabing ang paningin sa Biyernes ng paningin ay nagpapahiwatig ng paglalakbay at pinahihintulutang pagkain .