Paningin ni Kohl

Ang khaal ay isang tao na nakakaimpluwensya sa pinakamahusay ng kanyang relihiyon sa kanyang makamundong estado hangga’t hindi siya kumukuha ng isang presyo para sa kung ano ang ipinagbibili niya. Kung kukunin niya ang presyo, saka niya sinisira ang kanyang relihiyon at ang kanyang makamundong buhay .