Naparalisa ang kanyang mga daliri

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: Sinumang makakita na parang ang kanyang mga daliri ay naparalisa, siya ay nagkasala ng isang matinding kasalanan .