Kirmani at keso

At sinabi ni al-Kirmani, ang dry keso ay maliit na pera sa paglalakbay, at ang malambot na keso ay maraming pera sa mga lunsod na lugar .