Mabuting pakikitungo

Sa mabuting pakikitungo : isang pagpupulong ng mabuti, kaya’t ang sinumang makakita na parang iniimbitahan niya ang isang tao sa kanyang pagkamapagpatuloy, pagkatapos ay pumasok siya sa isang bagay na minana ng pagsisisi at pagsisi, batay sa kwento ni Solomon, sumakanya ang kapayapaan, kapag siya ay tinanong ang kanyang Panginoong Makapangyarihan sa lahat na pakainin ang kanyang nilikha isang araw, at hindi niya ito makukumpleto . Kung nakita niya na parang inanyayahan niya ang isang tao sa kanyang mabuting pakikitungo sa pagkain hanggang sa nasiyahan sila, kung gayon siya ang namumuno sa kanila . Sinabing ang pagkuha ng mabuting pakikitungo ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang wala . Kung nakita niya na para bang naimbitahan siya sa isang hindi kilalang lugar kung saan maraming prutas at inumin . Tinawag siya sa jihad, at siya ay martyred, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Dito nagdarasal sila ng maraming prutas at inumin .~