Ang paningin ng pulseras

Si Abu Sa`id, ang mangangaral, ay nagsabi na ang pagkakita ng pulseras ng pilak ay nagpapahiwatig na ang isang lingkod o isang anak na lalaki ay dumating .