Mga araw ng linggo, mula Sabado hanggang Biyernes

At ang sinumang nakakita noong Linggo at naisip na ang Biyernes ay sasama sa mga Kristiyano, at ang pangitain ng Biyernes ay sinabi na mabuti at pagpapala, at ang pangitain ng Araw ng Igpapahinga ay nakasalalay sa isang order, at ang pangitain ng Linggo ay nagsisimula sa isang order, at ang pangitain ng Lunes ay naghahanap ng isang bagay at ang paglitaw nito, at ang pangitain ng Martes ay isang pahinga mula sa pagkapagod, at ang pangitain ng Miyerkules ay pagiging matatag at pagpapatuloy at sinabi na galit Ang isang pangitain sa Huwebes ay mabuti at pagpapala, at isang pangitain noong Martes ay sinabi kung pinaniniwalaan na ang Biyernes ay kasama ng mga tao ng katiwalian .