pamutol ng karbon

Si Faham, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan at galit, sedisyon, pagitim ng mukha at pagsisinungaling . At ang uling ay ipinahayag ng mapang-aping kapangyarihan na kumukuha ng pera ng mga tao .