Ginuhit na lana

Tungkol sa kung ano ang gawa sa lana sa pamamagitan ng pagguhit ng damit, ang ekspresyon nito ay ipinakita sa Kabanata 45 ng pagbanggit ng damit, pati na rin ang mga kulay nito .