Jaber Al-Maghribi at Al-Qatta

Sinabi ni Jaber al-Maghribi na ang pangitain ng pusa ay binibigyang kahulugan ng isang mahirap na bagay na hindi nakakakuha ng anumang pakinabang mula rito, ang paglipad nito o ang pagkamatay nito ay ang kaligtasan ng mga mayroon at ang laman nito ay mahirap ng pera .