Pinarusahan siya ng Caliph

At sinumang makakakita na siya ay pinaparusahan, o ang mga salita ng katuwiran na nangyayari sa pagitan nila, kung gayon siya o iba pang mga kilalang tao ay akma para sa kanyang sitwasyon .