Al-Kirmani at Al-Ghazal

Tulad ng para sa gasela, ito ay binibigyang kahulugan sa isang pamamaraan : Sinabi ni Al-Kirmani na sinumang nakakita na siya ay nahuli ng isang gazela, pagkatapos ito ay binibigyang kahulugan ng pagdating ng isang magandang kasambahay .