Hinawakan niya ang mahal niya

At sinabi na ang nakakita na kinalabit niya ang mahal niya ay kasiyahan .