Bagay niya

Sinabi ni Ibn Sirin: Sinumang nakakita na ang isang bagay ay nasira para sa kanya, kung gayon ito ay isang nakakapinsalang pangyayari at pagkawala sa lawak na ang bagay na iyon ay mahal sa kanya o ang halaga nito, at kung siya ang gumawa ng iba pa, kung gayon ang pinsala ay sanhi ng kanya at ng ekspresyon tulad ng nabanggit sa itaas .