Isang patas na hari na kilalang-kilala ang pangalan

At sinumang makakakita sa Haram ng isang makatarungang hari, na ang pangalan ay kilala sa kanyang kabaitan, kabutihan at mabubuting gawa, at kung siya ay hindi makatarungan, tanggihan siya at sinabi na papasok siya sa santuwaryo ng Sultan .