Jaber Moroccan at pakwan

Sinabi ni Jaber al-Maghribi: ~Sinumang nakakita ng pakwan sa kanyang oras, ito ay nagpapahiwatig ng isang babae na mayroong benepisyo at kabuhayan .